MC-deler butikk

Vår storste betalingspartner er Klarna, men vi tilbyrogså PayPal og Payson.
Inoenland tilbyrvi faktureringfor kunder og bedrifter gjennomKlarnaForfallsfrist for faktura er 14 dager. Fakturafordinbestilling sendes via e-post og du betaler den til en tildelt konto innen 14 dager. Leveranse forfakturakunder kan sendeskun til kundene eller til denregistrerteforretningsadressen. Kredittgrensen er varierende og er beregnet før kjøpet er ferdigstilt. Den maksimale kredittgrensen er avhengig av hvilket land du kjøper fra.